Certyfikat ekologiczny

Czym jest żywność ekologiczna?

Żywność ekologiczna to żywność pochodzenia roślinnego lub odzwierzęcego, która jest wytwarzana w obrębie gospodarstwa rolnego działającego zgodnie z restrykcyjnymi zasadami produkcji ekologicznej. Produkty ekologiczne charakteryzują się bardzo wysoką jakością i bogactwem składników odżywczych. Głównym założeniem żywności ekologicznej jest niedostarczanie do ludzkiego organizmu żadnych substancji toksycznych. Produkcja ta cechuje się również pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Z uwagi na wiele standardów, które należy spełnić aby wytwarzać żywność ekologiczną, produkcja tego typu jest bardziej czasochłonna, kapitałochłonna oraz mniej wydajna w porównaniu do produkcji konwencjonalnej.

Jakie wymagania musi spełniać dostawca żywności ekologicznej?

  • nie można korzystać z syntetycznych środków ochrony roślin, w celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów oraz nawozów sztucznych, w celu zwiększenia plonu
  • wykorzystanie antybiotyków i hormonów w żywieniu zwierząt jest całkowicie zakazane
  • w produkcji ekologicznej nie korzysta się z produktów modyfikowanych genetycznie (GMO)
  • zaleca się stosowanie tzw. płodozmianu czyli planowanego następstwa roślin na danym terenie uprawnym
  • chów zwierząt gospodarskich dokonuje się na wolnym wybiegu, na otwartej przestrzeni i z wykorzystaniem pasz ekologicznych
  • unika się wielkoobszarowych upraw monokulturowych, na rzecz dużego zróżnicowania upraw na małych obszarach

Co zrobić, aby móc posługiwać się “zielonym listkiem”?

Warunkiem koniecznym, który trzeba spełnić aby móc produkować, przetwarzać lub handlować żywnością ekologiczną jest rejestracja i przejście procesu certyfikacji w odpowiednim organie kontroli. Tego typu agencja jest odpowiedzialna za kontrolę tego czy zarejestrowany podmiot działa zgodnie z zasadami produkcji lub przetwórstwa ekologicznego i czy może otrzymać status producenta ekologicznego. Uzyskanie tego statusu wiąże się z dużym nakładem pracy i czasu ze strony zgłaszającego się podmiotu. Przykładowo gospodarstwo, które chce stać się gospodarstwem ekologicznym musi przejść “okres przejściowy”, który może trwać nawet 3 lata, jednocześnie nie mogąc w tym czasie sprzedawać swoich produktów jako ekologicznych. Dodatkowo po pozytywnym przejściu certyfikacji, zarejestrowany podmiot musi liczyć się z corocznymi inspekcjami i stałymi kontrolami, które mają na celu zapewnienie jakości ekologicznej oferowanych produktów.

“Ziółko” jest certyfikowanym podmiotem mogącym przetwarzać i wprowadzać na rynek produkty ekologiczne. Jesteśmy pod stałym nadzorem jednostki certyfikującej Ekogwarancja PTRE, a numer naszego certyfikatu to PL-EKO-01-015452.

Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

Kluczowym elementem na opakowaniu, oprócz określeń “BIO” oraz “EKO”, jest dobrze rozpoznawalny na rynku “zielony listek” – wspólnotowe logo produkcji ekologicznej. Co ważne w tym samym polu widzenia powinien znajdować się numer jednostki certyfikującej [w przypadku naszej firmy jest to PL-EKO-01] oraz oznaczenie pochodzenia surowca. Kupując tak oznakowany produkt mają Państwo gwarancję, że na każdym etapie produkcji produktu – od momentu uprawy, aż do ustawienia gotowego opakowania na półce w Państwa ulubionym sklepie ze zdrową żywnością, przestrzegane były surowe i bardzo dokładne zasady produkcji ekologicznej.

Nasz certyfikat ekologiczny